กิจกรรมสาขารับน้องใหม่

จบสิ้นกันไปแล้ว กิจกรรมสาขา ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน ขอบคุณรองนายยกองการ โชตินันท์ รัตนพฤทธิ์ ขอบคุณนายกสโมสรมนุษศาสตร์ ศิริลักษณ์ อัยยะวรากูล นายกโย คณะมนุษยศาสตร์ ขอบคุณสตาฟปี2 ปี3 พี่ปี4ที่ช่วยทำให้กิจกรรมนี้มีความหมาย