โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม : The Travlin’s Three Workshop 19

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม : The Travlin’s Three Workshop 19 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-16.30น